från trettonde november - 18

Hur långt är människor villiga att gå för att försvara män? SVT bjuder in åtalade våldtäktsmän att tala fritt i morgon-TV, men ställer in besöket från offret. Förtal väger tydligen tyngre än våldtäkt. Journalistiken cencurerar om och om igen namn och ansikte på män som sedan länge varit kända för de systematiska övergreppen de begått. Mamma förlorar vänner sen 25 år tillbaka för att hon står upp för mig. Inte nog med att de tar förövarens sida, de skapar en relation till honom som de inte hade innan anklagelserna kom fram. Passivitet är att hålla förövaren i handen, men här skapas istället starkare band. Nya relationer. Aktiva val att hålla honom ryggen. Mamma väljer min sida och som resultat förlorar hon två av sina närmaste vänner. Två som jag dessutom växt upp med. De använder min sjukdomshistoria som ett bevis på min hysteri, på det oresonliga och absurda i mig. Det sjuka. För att förkasta min berättelse. Istället för att se det som ett barns tydligaste skrik om att något inte är som det ska. Ett bevis på att någonting skedde, något jag reagerade på. Istället anammar de det misogyna förhållningssättet där en icke-mans lidande är ett bevis på en mental störning. För inte kan det väl vara så att något faktiskt hände. 

Upp