21/4 - 19

Jag övar på att ha huvudet högburet
Inte slå ner blicken i marken
Stå stadigt
Knäna brett isär
Göra mig stor
Så att ingen upptäcker hur jag krymper

Upp